Gerechtelijk Deskundige

Heeft u een conflict over bouw, WKB staalslakken of drugsafval gerelateerde zaken?

Nanoc Group BV kan u hierin ondersteunen. Dit kunnen we onafhankelijk uitvoeren in opdracht van twee partijen, die gezamenlijk de kosten op zich nemen, partij deskundige of middels aanstelling door de rechter tijdens een procedure.

Da Mihi Facta, dabo Tibi ius

Kosten gerechtelijk deskundige

De gerechtelijk deskundige dient zijn of haar kosten kenbaar te maken aan de rechtbank na inzage van het geschil, bouwfouten, bodemvervuiling of drugs afvaldumping voordat het gerechtelijk deskundig onderzoek plaatsvindt. Partijen binnen een geschil dienen de helft van deze kosten bij de rechtbank (griffie) in depot te stellen alvorens het gerechtelijk bouwkundig onderzoek door de gerechtelijk deskundige wordt gestart. De kosten van een gerechtelijk deskundige kennen vaak een starttarief.


Indien blijkt dat er aanvullende onderzoeken zoals specialistisch onderzoek benodigd zijn, kunnen de kosten van een gerechtelijk deskundige oplopen. Deze kosten worden tijdig gecommuniceerd aan de rechtbank en betrokken partijen.

Veiligheid op bouwproject
Veiligheid in de bouw

Gerechtelijk Deskundige Bouw en WKB

De rechter geeft kennis van zijn beslissing tot benoeming van een gerechtelijk deskundige bouw. De rechter kan deze gerechtelijk deskundige benoemen of partijen benoemen een gerechtelijk deskundige bouw binnen een bouwgeschil, verbouwgeschil of bouwconflict. Bij een benoeming door de rechter van een gerechtelijk deskundige bouw hebben partijen geen keus. Kiezen partijen gezamelijk een gerechtelijk deskundige bouw dan is het van belang dat deze gerechtelijk bouw deskundige vrij is in handelen en zicht houdt aan processen van de rechtbank. Is de gerechtelijke bouw deskundige bekend dan wordt deze voorgedragen aan de rechtbrank (griffie). Deze geeft de gerechtelijk bouwdeskundige de opdracht tot het uitvoeren van een bouwexpertise onderzoek.

SD Staalslakken

SD Staalslakken zijn over het algemeen goed toe te passen als bouwstof, echter er zijn wel strenge voorwaarden om deze bouwstoffen op een juiste manier aan te  brengen. Verantwoordelijkheid nemen voor bodembescherming en het milieu niet te vervuilen met bebluste kalk en olie resten uit de SD staalslakken.


Als gerechtlijk deskundige hebben we veel ervaring met de SD staalslakken en kunnen op een onafhankelijke wijze onderzoek uitvoeren naar de toepassing van dit veel besproken product. 


Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen met ons bureau via het invulformulier.Staalslakken
Drugsafval

Copyright © Alle rechten voorbehouden

Drugs afval dumping op uw terrein

Steeds vaker worden er vaten en containers met drugsafval in natuurgebieden gevonden. Ook komt het steeds vaker voor dat deze dumpingen gedaan worden op prive terreinen van niets wetende grondeigenaren.

In een dergelijk geval wordt u als eigenaar vaak verantwoordelijk gehouden voor de kosten van het ruimen van deze afvalstoffen. 


in veel gevallen komen deze zaken voor de rechter en zal een onafhankelijke gerechtelijk deskundige gevraagd worden een onafhankelijk onderzoek uit te voeren en hiervoor een deskundige bericht te sturen naar de rechter. Een precaire zaak waar het veelal is gevuld met emoties en belangen. 


Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen met ons bureau via het invulformulier.